Yaş Dönemlerine Göre İşitme Kaybı

Alıcı Tip işitme kaybı: Her dönem görülebilir. En sık iç kulağın etkilenmesiyle birlikte Erken beliren doğumsal iç kulak kökenli işitme kayıpları genellikle iki taraflıdır ve ileri derecededir. Yaşlılığa bağlı olarak yerleşen tip iki taraflı olmakla birlikte 65 yaşlarından sonra etkisini gösterir. İlerleyici (progresif) tiptedir. Başlangıçta tiz seslerin algılanmasındaki bozuklukla kendini gösterir. En karakteristik özelliği ise işitilmesine rağmen konuşma seslerinin gürültü olarak algılanmasıdır.

İletim Tipi işitme kaybı: Doğumsal olarak ortaya çıkmasına nadiren de olsa rastlanır. Örneğin dış kulak yolunun açılmaması, kepçenin olmaması gibi durumlar çok kolaylıkla görülen iletim tipi işitme kaybına neden olur. Bu tip durumlarda bir an önce Kulak-Burun-Boğaz doktoruna başvurulması gerekir. Öncelikle ilaçlı ve cerrahi tedavinin yerine getirilmesi gerekir. İletim tipi işitme kaybının bebeğin konuşmayı edinebilmesini engelleyici bir faktör olmaktan çıkarmak gerekir. Ancak uygulanan medikal ve cerrahi yöntemler işitmeyi sözel iletişim için yeterli duruma getiremezse, işitme cihazıyla rehabilitasyon gündeme gelecektir. Normal işitmeye kavuşamayan bir bebek, konuşmayı öğrenemeyecek, okul dönemi çocuğu ise eğitimde başarılı olamayacaktır.