İşitme cihazları işitme kaybı olan bireylerin toplum içinde, diğer bireylerle, doğru ve rahat sözel iletişim kurabilmesi için, kullanılan tıbbi özelliği olan yardımcı araçlardır.

Kullanıcının öncelikle bu yardımcının kendi işitmesine destek olduğunu bilmelidir.

İşitme cihazının yeni bir işitme organı olmadığını bilmesi ve kabul etmesi, uygulamanın başarısını ve kullanıcının memnuniyetini arttıracaktır.

– Her kullanıcı işitme cihazından aynı ölçüde faydalanmayabilir.
– Konuşmayı ayırt etme skoru düşük olan hastalarda ,çift cihaz uygulaması anlamayı güçlendirebilir.

Ancak yine de, ayırt etme skoru çok fazla düşmemiş kayıp türlerinde işitme cihazı uygulaması daha başarılı olacaktır..

işitme cihazları işitme kaybı nedeniyle çevresi ve yakınlarıyla iletişim zorlu yaşamaya başlayan bireylerin sadece mevcut zamanda ki iletişim becerilerini destekler.

Bunun yanında ileride de iletişim becerilerinin korunmasını hedefleyen araçlardır.

Düzenli kontrol ve işitme durumundaki değişikliklere göre işitme cihazı uzmanı tarafından ayarlarının kontrol edilmesi eğar gerekli ise ayarlama güncellemesinin yapılması gereken araçlardır. İşitme cihazını memnun kalarak alma ve sadece sorun yaşanınca işitme cihazı uzmanına ulaşma çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Periyodik kontrollerle memnuniyetiniz kalıcı olacaktır.

Bilgi için:

0232 421 63 33
0232 464 81 87
0232 463 18 45