Canlı konuşma haritalandırması

İşitsel, işitme cihazı kullanımı zorunlu hale gelmiş işitme kayıplı insanların işitme cihazı seçimini doğru yapmalarını sağlamak amacıyla kendi işitme kayıplarının türü ve derecesi hakkında yeterli bilgiyi verdikten sonra , kullanmalarının uygun olacağı işitme cihazı tipini belirlemek ve satışının yaptığımız markaların içinde bu tipte olan işitme cihazlarını onlara denemek gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri (Gerçek Kulak ölçümü, Canlı konuşma sesi haritalandırması, farklı ses ortamları oluşturmak ve konuşmayı ayırt etme oranlarını belirleme gibi). yaparak cihazların fiyat bilgisini vermek ve satış sonrası periyodik kontrollerini yapmaktır.