Doğru işitme cihazı seçimi

Doğru İşitme Cihazı Secimi ve Doğru Uygulama Kalıcı Memnuniyet Sağlar.

İşitme cihazları kişinin toplum içinde diğer bireylerle sözel iletişimini doğru kurabilmesi için kullanılan yardımcı araçlardır. Kullanıcının öncelikle bu yardımcının kendi işitmesine destek olduğunu, yeni bir işitme organı olmadığını bilmesi ve kabul etmesi, uygulama başarısı ve memnuniyetini arttıracaktır. Her kullanıcı işitme cihazından aynı ölçüde faydalanamayabilir.

Konuşmayı ayırt etme skoru düşük olan hastalarda çift cihaz uygulaması anlamayı güçlendirebilir ancak yinede ayırt etme skoru çok fazla düşmemiş kayıp türlerinde işitme cihazı uygulaması daha başarılı olacaktır..
bakınız (www.isitmekaybi.com) işitme cihazı stratejileri, işitme cihazı seçimi ve denemesi nasıl yapılmalıdır.

İşitme cihazı yaklaşımı

İşitme cihazı uygulama başarısı işitme kaybının derecesi ve özellikle kişinin bu durumdaki ayırt edebilme durumu ile doğrudan bağlantılıdır. İşitme cihazı önerilen kliniklerde kişinin işitme seviyesinin belirlenmesi ile birlikte cihaz seçiminde önemli olan testlerde yapılmaktadır . (Örn:Konuşmayı alma eşiği SRT,En rahat dinleme seviyesi MCL,Konuşmayı ayırt etme skoru % ile SD, Rahatsız olma eşiği UCL ,Akustik refleks eşiği ARE)

Tüm bu testler uygulanacak işitme cihazını belirlerken ve ayarlarken önem arz eder. Özellikle işitme kaybının, işitme sisteminin neresinden kaynaklandığı, türü ve ayırt edebilme yüzdesi cihaz uygulamasından önce uygulayıcıya ne kadar başarılı olunabileceğinin ön bilgisini verir. Kişinin işitme cihazıyla neleri yapıp neleri yapamayacağı normal işitenlerin sözel iletişim seviyesine ne kadar yaklaşılabileceği konusunda ön bilgi verir.
Uygulayıcı uzman işitme cihazı kullanıcısına bu doğrultuda gerekli ve yeterli bilgilendirmeyi yapmalı bu uyum sürecinde karşılaşabileceği zorlukları anlatmalıdır. Yalnız olmadığını hissettirmeli ve hedefledikleri noktayı kullanıcıya anlatabilmelidir. İşitme cihazı kullanıcısı da bu bilgiler doğrultusunda beklentilerini şekillendirirse uygulama başarısı ve kullanıcı memnuniyeti en üst seviyede olacaktır.