Çift Taraflı İşitme Cihazı Kullanımının Faydaları

Ülkemizde işitme cihazı kullanımı yeteri kadar yaygınlaşmamıştır işitme cihazı kullanması gereken bir çok kişi işitme cihazı kullanmayı reddetmektedir.

Bunun farklı sebepleri vardır. En başta durumunu kabullenememek ,estetik kaygılar ve toplum ön yargısı gelmektedir.

Durumu kabullendikten sonra bir işitme cihazı arayışına girer kişi , maalesef ülkemizde karşılaştığı işitme cihazı kullanıcılarının bir çoğu aldıkları işitme cihazını kullanamadıklarını , rahatsız olduklarını yada yeterince memnun olmadıklarını ifade ederler.

Bunun için bir çok neden gösterilebilir ancak temelde yatan sebep işitme kayıplı kişiye takılacak işitme cihazının seçiminde, uygulanmasında ve takibinde görev alan uzmanlaşmış işitme cihazı uygulayan personelin yetersiz oluşu yatmaktadır.

Ülkemizde bu temel sorun çözüldüğünde bu sektörde gelişecek hasta memnuniyeti de diğer avrupa ülkeleri seviyesine çıkacaktır.

Bir işitme cihazı kullanımı için bile bir çok sorun karşımıza çıkıyorken neden çift taraflı işitme cihazı kullanımı?
İşitme organımız aynı zamanda denge organımızdır. iki tarafta bulunan kulaklarımız sayesinde sesleri dengeli duyarız ses şiddetine göre mesafe tahmini ve yön tayini yapabiliriz.

Kulaklarımızdan biri bozulduğunda bir çok şey altüst olur iki taraflı işitme kaybı olan bir kişininde sadece bir kulağının işitme cihazıyla rehabilite edilmesi de aynı durumu doğuracak kişide birtakım sıkıntılar çıkabilecektir.

BU YÜZDEN ÖZELLİKLE SİMETRİK ÇİFT TARAFLI İŞİTME KAYIPLI KİŞİLERDE;

işitme kaybı çok ilerlemiş kişilerde, işitme kaybı çok fazla olmadığı halde ayırt etme skoru çok düşmüş kişilerde (%40 ve altı) işitme cihazı kullanımından fayda sağlayabilmek için yani mevcut ayırt etme skorunun iyileştirilerek korunması, cihaz kullanılmayan kulağından gelen konuşmaların veya seslerin ayırt edilebilmesi yetisinin kötüye gitmemesi için çift taraflı işitme cihazı kullanımı daha olumlu sonuçlar oluşturur.

İşitme Cihazı teknolojisinin gelişmesi ve çift cihaz kullanımı

Gelişen bilgisayar ,elektronik ve iletişim teknolojilerinin son yıllarda işitme cihazlarında kullanılmasıyla işitme cihazı teknolojileri de oldukça gelişmiştir.

Wireless ve bluetooth teknolojierinin birlikte kullanımıyla birlikte iki işitme cihazının bir birleriyle tam anlamıyla ve eş zamanlı olarak bağlantılı olmaları , tam frekans bandında veri aktarımı gerçek zamanlı olarak sağlanmıştır.

Bu gelişme işitme kayıplı insanlarda anlamayı kolaylaştıracak işitme cihazı teknolojilerinin geliştirilmesini sağlamıştır Bunlardan bazıları;

Auto StereoZoom: Gürültülü ortamda duymak istediğiniz sese odaklanır.
Gürültü, bir insanın anlama yetisini güçleştirecek seviyeye geldiğinde auto StereoZoom otomatik olarak duymak istediğiniz sese odaklanır.

StereoZoom: Gürültülü ortamda, tek bir sese odaklanır. StereoZoom özelliği;
birebir iletişimin zorlu olduğu durumlarda,bu güçlüğün üstesinden gelir ve araya giren diğer sesleri bastırarak, kullanıcının sinyal açısını sınırlamasına ve tek bir konuşmacıya odaklanmasına olanak verir

DuoPhone: Telefon konuşmalarını, olması gerektiği kadar kolay bir hale getirir.Telefondaki sesleri en iyi algılama çift taraflı işitme ile sağlanır.
DuoPhone özelliği ile, telefon konuşması başlar başlamaz sinyal eşzamanlı olarak diğer kulağa da aktarılır.

Böylece arayan kişinin sesi her iki tarafta da duyulabilir.

ZoomControl: Üstün yönlendirilebilir dinleme özelliği ZoomControl özelliği, işitmenin odaklanacağı önü seçme imkanı sağlayarak, son kullanıcıya tamamıyla ayrıcalıklı bir avantaj sunar.
ZoomControl bunu, iki işitme cihazı arasındaki gerçek ses akışını yönlendirilebilir sinyal üretimiyle birleştirerek gerçekleştirir. Konuşan kişiye yüzleri dönük duramadıkları durumlarda kullanıcı sağa, sola, öne veya arkaya odaklanmayı seçebilir.

Speech in Wind: Rüzgârlı bir günde bile sohbetin keyfini çıkarmak İşitme cihazı takıldığında, rüzgâr konuşmanın anlaşılabilirliğini ve işitme konforunu engeller. Rüzgârlı ortamda konuşmada, bu özellik sayesinde rüzgar olsa bile konuşmayı anlama kabiliyetiniz maksimum seviyede olur.

QuickSync : QuickSync ile tek bir dokunuşla, bir işitme cihazında yapılan ses ve ya program değişikliği,
diğer işitme cihazına da otomatik olarak aktarılır.

Yukarıdaki bu özellikler ancak çift taraflı işitme cihazı kullanıldığında geçerlidir .