En iyi işitme  cihazını belirlemek için;  işitme kaybı olan kişideki işitme kaybının derecesi tipi , işitme kaybının nedeni ,işitme ve algılama potansiyeli birbirinden farklı olacaktır. Bir kişiye uygun olan tip ve model deki işitme cihazı diğer kişide aynı sonuçları vermeyebilir. Bu yüzden başkasının kullandığı ve çok memnun olduğu bir cihazı almakta ısrarcı olmak hayal kırıklığına sebep olabilir dikkat !

HANGİ MODEL İŞİTME CİHAZI

Öncelikle hangi modelin size daha uygun olduğunu belirleyebilmek için bazı gerek ve yeter şartların oluşup oluşmadığını belirlemeliyiz. Bu şartları başlıklar altında inceleyelim. Ancak bu şartlar doğru tespit edilirse  en iyi işitme cihazını bulabilirsiniz.

İŞİTME KAYBINIZIN DERECESİ :

İşitme kayıpları işitme testinin, saf sef eşik ortalamasına göre sınıflandırılıyor;(sayfanın en altındaki tabloda işitme durumunun derecelendirmesi mevcut)

Eğer işitme kaybınız orta veya orta-ileri dereceye kadar ; bir işitme kaybı ise yani işitme ortalamanız 75-80 dB e kadarsa kulak içi kanal içi yada kulak arkası bir model kullanabilirsiniz.

75-80 dB dereceli kayıplara kadar üç tipteki işitme cihazının kullanımı da uygun olabilir Ancak kayıp 80 dB den yüksek ise kulak arkası cihaz tercih edilmesi daha doğru olacaktır.

İleri dereceli kayıplar yüksek kazanç yani güçlü cihazlar gerektirir. Kulak içi ve kanal içi işitme işitme cihazlarının kazançları ileri ve çok ileri dereceli işitme kayıplarına uymayacaktır.

İŞİTME KAYBINIZIN TİPİ :

İşitme kaybınızın tipi de, hangi model cihaz alacağınız konusunda etkilidir iletim tipi yada mixt tip bir işitme kaybı ile sensorinöral tip ( bakınız www. isitmekaybi.org ) bir işitme kaybında gereken cihaz özelikleri farklı olabilecektir.

Burada işitme kaybının tipine göre kişinin duyabildiği konuşmaları ayırt edebilmesi farklılık gösterecektir.

Bu durumda ayırt etme yüzdesi azalmış (%70 in altıda) hasta ile azalmamış olan hasta’nın  (%70 in üstünde) cihazları farklı özelliklerde olacak.

Ayırt etme yüzdesi düşük olan kişiye daha özellikli ve çok kanalı bir cihaz uygulanması daha doğru ve faydalı olacaktır.

KULAĞIN ANATOMİK YAPISI VE FİZİKSEL DURUMU:

Kulak kanalı doğuştan dar yada sonradan daralmış anatomik dışkulak yolu yapı bozukluğu olan bir kulağa kanal içi cihaz uygulanması zor olacaktır. Hatta uygulanamayabilir de .

Kanal içi cihazların kanal içine oturtulabilmesi için belirli sınır ölçüler vardır. Bu ölçülerin altında bir kanal yapısı mevcut ise bu kişiye kanal içi cihaz uygulamamak daha doğru olacaktır.

Bunun yerine yeni cihazlardan olan RIC(receiver in the canal) tipinde bir cihaz uygulamak hem kullanıcıyı estetik olarak rahatlatacak hemde uygulayıcının yanlış bir uygulama yapma olasılığını ortadan kaldıracaktır.
Kulak kanalı aşırı dar olmasına rağmen kişin ısrarlı bir şekilde kanal içi cihaz istemesi ile yapılacak bir cihaz uygulaması ise, kulakta kanal içi cihazı görünümünden çok kulak içi bir cihazmış gibi görünecektir. Ayrıca kulak zarı delinmiş yada tamamen yırtılmış kulağa enfeksiyon oluşması riskinden dolayı kanal yada kulak içi cihaz uygulanırken belirli şarlar yerine getirilmelidir (hijyen ,havalandırma..)

Kulakta sürekli olarak bir akıntı söz konusu ise kulak yada kanal içi işitme cihazının, akıntı sorununun ortadan kaldırılmasına değin uygulama yapılmaması daha doğru olacaktır. Sözü edilen problemleri bulunan kulaklarda kulak arkası işitme cihazı rahatlıkla kullanılabilmektedir.

YAŞ SOSYAL DURUM, SOSYAL İHTİYAÇLAR VE BEKLENTİLER:

Çocukların ve 60 yaş üzeri yetişkinlerin belirli kullanım ve tatbik zorlukları yaşayacağı düşünülürse kanal ve kulak içi cihazları kullanmaları sorunlar yaratacaktır. Bu durum cihazın performansını ve kullanıcının cihazdan memnuniyetini olumsuz yönde etkileyecektir. Genelde bu kişilerede kulak arkası cihaz kullanılmaktadır. Kişinin bulunduğu sosyal çevre sosyal konumu ; öğrenci, emekli, çalışan (ofis, sınıf, restoran, hastane, postane, mağaza, şantiye, şirket idaresi ,bankavs..vs..) gibi değişik meslek guruplarının , çalıştığı yerlerdeki gürültü seviyesi ve ayırt edebilme durumu, beklentileri ve ihtiyaçları farklılık göstermektedir. Örneğin emekli olan, gürültülü ortamlarda çok fazla zaman geçirmeyen bir kişi için alacağı işitme cihazında ihtiyacı olmayan özellklerin bulunması kişin daha iyi duyup anlamasını sağlamayacaktır. Ancak gürültü seviyesi yüksek yada kalabalık çalışma gurubunda bulunan bir kişi için cihazın farklı, gelişmiş özelliklerinin bulunması kişiye dinleme konforu ve anlama rahatlığı sağlayabilmektedir.

Sonuç olarak sizin için en iyi olan işitme cihazını bulabilmek için, işitme kayıplı kişi uzman uygulayıcı tarafından değerlendirilmeli ve o kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak, kişiye özel bir değerlendirme ve uygulama yapılması daha doğru olacaktır.

NORMAL İŞİTME
15 dB HL ‘nin altındaki eşik ortalamasında.

SINIRDA NORMAL İŞİTME
16 – 25 dB HL arasındaki eşik ortalamasında Bu düzeydeki eşiklerde hafif konuşmayı anlamada sorun çıkmaz.

HAFİF TİP İŞİTME KAYBI
26 – 40 dB HL arasındaki eşiklerde Sadece hafif konuşmayı anlamada sorun olabilir.

ORTA DERECEDE İŞİTME KAYBI
41 – 55 dB HL arasındaki eşiklerde Normal konuşma sesini anlamada sorun olabilir.

ORTA DERECEDE İLERİ İŞİTME KAYBI
56 – 70 dB HL arasındaki eşiklerde Yüksek sesle konuşanları anlamada sıklıkla sorun olabilir.

İLERİ DERECEDE İŞİTME KAYBI
71 – 90 dB HL arasındaki eşiklerde Konuşanları anlamak için yüksek sesle bağırmak veya sesin amplifikasyonu zorunludur.

TOTALE YAKIN İŞİTME KAYBI
90 dB HL’yi aşan eşiklerde (Konuşulanları anlamak için sesin işitme cihazı aracılığıyla yükseltilmesi de iletişim için yeterli olmayabilir.

Bilgi için:

0232 421 63 33
0232 464 81 87
0232 463 18 45