Çocuklara uygun olan işitme cihazları hangisidir ?

Aslında bu sorunun cevabı; çocuğun işitme kaybının nedeni , işitme kaybının derecesi , işitme kaybının tipi, yaş grubu; işitsel sözel gelişimi ve buna bağlı olarak sosyal ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir.

İşitme cihazları firmalarından bazıları (dünya genelinde arge yatırımı ve pazarpayı daha yüksek olan daha köklü geçmişe sahip firmalar)

Bebek ve çocuklara yönelik (pediatrik) işitme cihazı modelleri üretmişlerdir.

Bu işitme cihazı modelleri, bilimsel gelişmeler, birey ihtiyaçları ,farklı bireylerdeki işitme cihazı uygulma sonuçları, ailelerin beklentileri değerlendirimiştir

Araştırma ve geliştirme laboratuvarları tarafından tasarlanmış fiziksel yapı ve teknolojik özelliklere sahip modellerdir.

Biz de bu yukarıdaki sorunun cevabını çocuklara özel üretilen modelleri inceleyerek vermeye çalışalım.

Çocuklara özel üretilen işitme cihazı modellerini iki farklı açıdan ele alalım

1- Fiziksel özellikler
2- Yazılım ve teknoloji özellikleri

Fiziksel özellikler açısından daha dayanıklı kabin tasarımı ,suya,tere,neme ve toza karşı daha fazla dayanıklılık.

Mümkün olduğunca küçük tasarım özel boynuz yapısı.

Güvenlik açısından pil kapağı kilidi, program ve kazanç düzeyi sabitliğini sağlayabilmek için manuel kontrol kilidi.
Çocuğun cihaza daha sıcak yaklaşmasını sağlayabilecek farklı,eğlenceli renk seçenekleri mevcuttur.

Bazı modellerde farklı desen ve çizgi film karakteri çıkartmaları kabin üzerine yapıştırılabiliyor.

Yazılım ve teknoloji düzeyi açısından ; işitme cihazı bilgisayar teknolojisinin gelişimine paralel olarak oldukça gelişti.

Bir çok teknoloji (wireless,bletooth,otomatik adaptivite,smart teknoloji,vb.) işitme cihazlarında kullanılıyor .

Ancak çocuklara özel model üretimi yapan firmaların ürettiği işitme cihazı modellerine baktığımızda özellikle 0-3 yaş grubu ve henüz konuşma gelişimini tam olarak sağlayamamış çocuklarda , gelişmiş teknoloji kullanımının sınırlı olduğunu görüyoruz.

Bunun yanında çocuk için önemli olan birçok standart veriye göre çocuk işitme cihazı modelleri için yazılım geliştiriliyor

(örn dış kulak yolu hacmi,gerçek kulak kazancı farkı hesaplaması DSL V5 pediatrik uygulama formülü bu formül çocukların özellikle tiz frekanslardaki kaybını daha iyi karşılayarak konuşmanın öğrenilmesi ve anlaşılmasında başarının sağlanması için geliştirilmiş evrensel bir hesaplama formülüdür.)

Buradaki amaç ve mantığın, çocuğun gelişim aşamasında olan işitme sistemini geliştirmeye teşvi edecek seviyede olan teknoloji kullanımının olumlu sonuçlar vermesi olabilir

Yıllar süren çalışmalar ve hasta takipleri sonucunda çocuklarda yeterli miktarda teknoljik özellik bulunduran çocuk işitme cihazı modelleri üretilmektedir.

Bizim ülkemizdede SGK sosyal güvenlik kurumu çocuklar için ödemesi yapılacak işitme cihazlarının standartlarını yaş grubuna göre belirlenmiştir.Bu standartları dışında verilen cihazların ödemesini SGK yapmamaktadır.

Sonuç olarak bizim çocuklardaki işitme cihazı seçim yaklaşımımız; çocuğun işitme kaybı tipi ve derecesi, çocuğun yaşı ve konuşma gelişimi göz önüne alınarak yeterli düzeyde teknolojisi olan özellikte,çocuklar için üretilmiş içinde pediatrik fitting(ayar) förmülü olan yazılım içeren işitme cihazı modellerini çocuklara öneriyoruz.

Çocuğun işitme kaybı nedeni ve tipine bağlı olarak , işitme kaybının kısa sürede artması söz konusu olabilecek, işitme kayıplı çocuklarda,işitme cihazının kazanç değerlerini bu duruma göre seçiyoruz ve öneriyoruz.

Bunun yanında işitme cihazının cihazının darbeler ve sıvı temasına dayanıklı bir model olması da çok önemlidir.

Çocuğun yaşına,kulağının anatomik yapısına göre bebek veya çocuk boyutu boynuz kullanılmalıdır.

Kulak kalıbının işitme kaybının frekanslara göre dağılımına uygun olarak yapılması (kısa kanal uzun kanal ,vent, kalın tüp vb.) çok çok önemlidir.

Mutlaka çocukta cihaz kulağında iken feedback testi yapılmalı eğer kalıptan veya başka bir sebepten, feedback (ıslık sesi -ötme sesi) kesici devre tarafından cihazın kazancı sınırlandırılıyorsa kalıp tekrar yapılmalıdır

Kulak kalıbı yaşa göre sıklıkla kontrol edilmelidir.

Kulak kalıbının hortumu (tüpü) iki en fazla üç ayda bir yenilenmelidir.

Çocuğunuza uygun cihazı almalısınız annelik ve babalık iç güdüsüyle ben çocuğuma en iyi (pahalı?) cihazı alırım yaklaşımı çok doğru bir yaklaşım olmayabilir.

Tavsiyemiz bulunduğunuz bölgede ve ya yakınlarda bulunan bir Üniversite hastanesi yada Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Araştırma Hastanesindeki Uzman Odyolog ya da Odyologdan hem uygulanacak işitme cihazının sahip olması gereken asgari özellikler hem de işitme cihazı ile birlikte uygulanabilecek işitme cihazı eğitimleri konusunda bilgi almanızı tavsiye ederiz.